TRAPPETÅRNE

I dag er det stort set standard på alle større projekter, at der er tilknyttet et udvendigt trappetårn, som bruges til adgangsvej ved fx tagarbejde eller etageadskillelser. Vi opbygger trappetårn efter ønskede mål, og starter ved 200kg/m2 i lastklasse, med en 0,70 meter bred aluminium trappe for lettere trafik. 

Hvis der behov for meget trafik på trapperne kan vi tilbyde vores trappesystem, som starter ved 1,09 – 2,57 meter i bredden, med lastklasse på 750kg/m2. Vi kan designe repos-platformen op til 2,57 meter langt, så trapperne kan benyttes som redningstrappe, hvor en båre let kan transporteres op/ned.

Ifølge dansk lovgivning skal stilladser udformes med trappetårne, hvis stilladset benyttes af mere end to personer samtidigt, og er højere end 5 meter. Udover at være et lovkrav, højner et trappetårn også medarbejdernes sikkerhed. Når trappetårnet er designet rigtigt, betyder det også en stor tidsbesparelse i den daglige arbejdsgang, da adgangsvejene til stilladset bliver meget lettere.

Skal du bruge vores trappesystem som midlertidig trappeløsning, gælder følgende regler:

  • Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med tilstrækkelig bredde, og fri loftshøjde i forhold til den tilsigtede brug, samt have en hældning, der gør dem lette og sikre at gå på.
  • Trappens fri bredde er mindst 1,0 meter, og den fri højde målt i trappens ganglinje er mindst 2,10 meter.
  • Trappens stigning (lodrette højde på trinnet), må ikke være større end 0,18 meter.
  • Gangarealer har en tilstrækkelig bredde i forhold til anvendelsen, og skal kunne passeres uhindret i deres fulde bredde. Den fri bredde skal være mindst 1,30 meter.
  • Eventuelle niveauspring og højdeforskelle skal udlignes med ramper. Ramper må ikke udføres med en større hældning end 1:20 (5 cm pr. meter), og der skal være en vandret plads på mindst 1,30 meter x 1,30 meter for hver ende af rampen. Ramper, der udligner højdeforskelle på mere end 0,60 meter, skal desuden forsynes med en vandret repos for hver 0,60 meter stigning. Ramper skal forsynes med håndlister i begge sider. Ved ramper med en hældning på 1:25 (4 cm pr. meter) eller mindre, kan håndlister udelades.
  • Højden på rækværker er mindst 1,0 meter.
  • Højden på rækværket ved trapper og ramper er mindst 0,80 meter, og over trappereposer er højden mindst 0,90 meter.

Vi designer naturligvis din trappe til dit behov således, at gældende regler overholdes.

Trappesystem til offentlige færdsel op til 750 kg/m2

Trappesystem

Trappetårn opbygges som midlertidge gangbro over vej eller togbanen

Gangbro

Trappe med køreplatform for handicapet

Trappe med køreplatform


Vinder af NASC prisen 2018 - bedste projekt "Big ben"
Vinder af specialist prisen for stillads konstruktioner i England
Finalist 2019 CN prisen
Medlen af stillads sektioen
Medlem af dansk byggeri