Tag gelænder / Faldsikring

På flade tage skal man opsætte rækværk op langs tagets kant, hvis der arbejdes, eller hvis man færdes på tage med en hældning på under 15°, hvor tagkanten samtidig er mere end 3,5 meter over terræn. Vi tilbyder et aluminiumsrækværk med kontravægt klodser, som er let og enkelt af montere.

Hvis en murkrone skal fungere som rækværk, skal den være mindst 1 meter høj. Hvis den er under 1 meter, har vi udviklet en specialløsning der sikrer tagmontøren i fald, men samtidig giver frie arbejdsomgivelser til at udføre opgaven. Systemet er fritstående med kontravægten, og beskadiger derfor ikke murværket.

Bliver stilladset brugt som sikkerhed ved tagarbejde på hældningstage over 15 grader, skal det være forsynet med en afskærmning, der med sikkerhed kan standse en person i fald fra taget. Afskærmningen skal være mindst 1 meter høj, og dække en parallel linje 1 meter over tagfladen. Her bruges en kasseskærm. Stilladsets arbejdsdæk må højst være 0,5 meter under tagfoden.

Har du brug for en mere krævende løsning, kan vi naturligvis lave en faldsikring på mål, der tilpasses alle omgivelser, med rør og koblinger.

Vær opmærksom på, at kælderhalse, lyskasser, spidse genstande og lignende, som udgør en fare i forbindelse med nedstyrtning, i alle tilfælde vil kræve sikkerhedsforanstaltninger – uanset faldhøjden!

Rækværker skal bestå af en håndliste i én meters højde, en knæliste i en halv meters højde, og en fodliste, der er 15 cm høj.

Hvor der er særlig fare for nedstyrtning af materialer eller værktøj, skal man sætte en tilstrækkelig høj, tættere beklædning. Det kan fx være et net eller plader.

Faldsikring der let kan flyttes i takt med at projekt skrider frem.

Faldsikring

Afskærm din faldsikring med net

Faldsikring med net

Åbning i taget - vi har den pefekte faldsikringsløsning

Faldsikring omkring åbninger


Vinder af NASC prisen 2018 - bedste projekt "Big ben"
Vinder af specialist prisen for stillads konstruktioner i England
Finalist 2019 CN prisen
Medlen af stillads sektioen
Medlem af dansk byggeri